Tiina johtaa ja kehittää toimintaa useissa Aspa-kodeissa

Tiina A  on työskennellyt Aspa Palveluissa 22 vuotta ja työskentelee nykyisin  palvelupäällikkönä  ja vastaa 14 kehitysvammaisten Aspa-kodin toiminnasta. Hän on toiminut aiemmin myös palvelukodin johtajana, mikä antaa hyvät lähtökohdat nykyiseen palvelupäällikön tehtävään.

Tiina tukee toiminnassa palvelukodin johtajaa, joka vastaa palvelukodin toiminnasta, taloudesta ja tulos. Tiina tapana on toimia siten, että tehdään asioita yhdessä ja hän haluaa käyttää kaikkien osaamista osana ratkaisuja.

Tiina totesi ,että kaikkein tärkein asia kuitenkin on, että palvelukodin asiakkaalla on mahdollisimman hyvät ja hänelle sopivat palvelut.

Tiinalla on merkittävänä hankkeena asiakastyön laadunkehittäminen kehitysvammaisten yksiköissä. Parhaillaan on meneillään itsemääräämisoikeus kehikko- työkalun käyttöön ottaminen. Työkalu koostuu kysymyksistä, jotka ohjaavat työyhteisöjä arvioimaan ja pohtimaan miten hyvin palveluntuottajan ja toimintayksikön toimintatavat tukevat ja parantavat asiakkaiden hyvää arkea, sovittuja palveluita sekä itsemääräämisoikeutta. Tämä hanke antaa uutta intoa kehittää toimintatapoja ja että sovitut asiat etenevät ja löydetään yhdessä myös asioita, mihin tulee tarttua.

Mitä haluaisit sano Villa Huvista?

Ensiksi haluan sanoa, että Villa Huvin ympäristö on ihana ja kaunis ja asukkaat ja työntekijät ovat kivoja.

Tiina kertoi, että ajatteli alussa niin, että asiat saadaan nopeammin kuntoon kuin on käytännössä tapahtunut. Kuitenkin perusasiat menevät pikkuhiljaa eteenpäin, mutta töitä on edelleen paljon tehtävänä.

Hyvinvointialueiden (Luvn) tuleminen on myös Aspa:lle ollut suuri muutos, vaikkakin hyvinvointialueen kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Yhtenä merkittävänä muutoksena oli se, että hyvinvointialueiden Villa Huvin asukastuntemus hävisi muutoksessa.

Mitä haluat kertoa itsestäsi?

Tiina kertoi, että hänen sukujuurensa ovat Karjalasta ja siksi onkin iloinen ja kova puhumaan. Tästä syystä hänen mielestä useimmat tietävät jo hänestä kaikki asiat.  Perheestään Tiina kertoo, että hänellä on aviomies ja kolme lasta ja yhdeksän lastenlasta. Lähes saman ikäisten lastenlasten  kyläillessä saavat lapset aikaan kunnon mylläkän, jota on Tiinan mielestä kiva seurata.

Uutena harrastuksena Tiina kertoi sähköavusteisen maastopyöräilyn. Sähköavusteisuus mahdollistaa sen, että pysyn himopyöräilijä mieheni perässä soramontuilla ja metsäpoluilla. Olen myös nopeasti innostuva ja asioita nopeasti tekevä ja asioihin puuttuva. Toivoisin, että olisin myös hyvä kuuntelija, joka pystyisi selvittämään usean eri tahon näkemyksen asioissa ja sitä kautta voisi asioita viedä eteenpäin niin, että syntyisi enemmän hyviä yhteisiä ratkaisuja, tapoja ja toimintamalleja. 

Takaisin